Cảm nhận của anh Trần Dục Trí (HCM)

Mua sản phẩm này từ lúc chưa có fanpage và rất hài lòng, mới nghe chị chủ nói là mới tập tành làm fanpage nên phải vô đánh giá ngay. Điểm 10 cho sự hài lòng nhé.

Cảm nhận của anh Trần Dục Trí

Cảm nhận của anh Trần Dục Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*