Cảm nhận của bạn Cao Minh ( Lâm Đồng)

Dép chiếu quế xứng đáng để trở thành đôi dép quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Tiếc là giá hơi cao. Hi vọng thời gian tới khi mà đời sống người dân tăng cao thì nhà nhà người người mua dép chiếu quế. Chắc sau này nhà em cũng đi dép quế cả nhà luôn quá. Sản phẩm rất tuyệt vời. Mong Step Up thật thành công.

Cảm nhận của bạn Cao Minh

Cảm nhận của bạn Cao Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*