Cảm nhận của bạn Hoàng Thiện ( Đồng Nai)

Sản phẩm tốt, chất lượng ok. Mang cực kỳ dễ chịu, ngăn ngừa mồ hội hiểu quả.Good.

Cảm nhận của bạn Hoàng Thiện

Cảm nhận của bạn Hoàng Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*